Amino Plus

ضد تنش – افزایش عملکرد – محرک رشد این کود حاوی 40% مجموعه آمینو اسیدها می باشد. این کود مناسب برای بهبود ویژگی های کیفی محصولات کشاورزی (رنگ، اندازه، عطر، طعم، و غیره) می باشد. علاوه بر این، تحمل گیاهان، دوره حفاظت پس از برداشت میوه ها و همچنین جذب و استفاده از سایر کودهای و محصولات کشاورزی را افزایش می دهد. Amino Plus مناسب برای تمام محصولات زراعی و تمام مراحل زیستی از گیاهان است. دستورالعمل مصرف: از طریق آب آبیاری: 1 تا 2 لیتر در هکتار در طول فصل. از طریق اسپری کردن روی برگها: 100-200 سی سی / 100 لیتر آب در طول دوره رشد.

در صورت نیاز جهت نحوه و میزان مصرف با کارشناسان مربوطه مشورت نمایید.

تجزیه ضمانت شده

Aminoacids

توصیه مصرف

محصولات

پسته

انگور

درختان‌میوه‌هسته‌دار

درختان‌میوه‌دانه‌دار

مرکبات

سبزیجات

محلول‌پاشی

2-4

2

2

2

2

2

آب‌آبیاری

5-8

5-8

4-6

4-6

4-6

4-5

رضایت بالا خریداران

ارسال سریع به سراسر کشور

مشاوره فنی و تخصصی

محصولات با کیفیت