هیومیک اسید

 • کلات کننده طبیعی عناصر و کمک به افزایش جذب عناصر غذایی
 • افزایش ماده عالی خاک
 • اصلاح ساختار فیزیکی خاک
 • افزایش ظرفیت نگهداشت آب در خاک
 • افزایش ریشه زایی و توسعه ریشه در خاک
 • آزاد سازی عناصر بلوکه شده در خاک
 • افزایش سرعت جوانه زنی بذر
 • اصلاح خاکهای قلیایی
 • کمک به افزایش فعالیت میکروارگانیسم های خاک
 • بهبود سلامت کلی گیاه از طریق تداوم سازی آن در مقابل بیماری ها و تنش های محیطی
 • کاهش اثر سمیت ناشی از کود دهی در خاک
 • تنظیم PH خاک

در صورت نیاز جهت نحوه و میزان مصرف با کارشناسان مربوطه مشورت نمایید.

تجزیه ضمانت شده

اسیدهیومیک
اسیدفولویک
پتاسیم محلول در آب

توصیه مصرف

محصولات

زراعی

باغی

گلخانه‌ای

آب‌آبیاری

۱۰-۲۰لیتر در هکتار

۱۰-۲۰لیتر در هکتار

۱-۲لیتر در جریب

رضایت بالا خریداران

ارسال سریع به سراسر کشور

مشاوره فنی و تخصصی

محصولات با کیفیت