ضدشوری

  • کاهش PH خاک و آزادسازی عناصر غذایی تثبیت شده در خاک
  • کاهش اثرات شوری خاک در اثر کاهش تجمع سدیم در اطراف ریشه
  • اصلاح ساختار فیزکی و شیمیایی خاک
  • افزایش جذب کلسیم، پتاسیم، منیزیم، آهن و …

در صورت نیاز جهت نحوه و میزان مصرف با کارشناسان مربوطه مشورت نمایید.

تجزیه ضمانت شده

اکسید کلسیم
نیتروژن کل
ماده آلی
کربن آلی
پتاسیم محلول در آب

توصیه مصرف

با توجه به میزان شوری خاک و نوع محصول، میزان مصرف و تعداد دفعات مصرف متفاوت می باشد.

شوری خاک

کمتر از ۱

۱-۲

۲-۳

۳-۴

بالاتر از ۴

آب‌آبیاری

۵

5-8

۸-۱۲

۱۲-۱۵

۲۰-۳۰

رضایت بالا خریداران

ارسال سریع به سراسر کشور

مشاوره فنی و تخصصی

محصولات با کیفیت